Financieel advies & Vermogensplanning

Financiële optimalisatie van uw zakelijk en privaat vermogen

Hoeveel bent u precies waard?

Om meer rendement uit uw zakelijk en privaat vermogen te halen via financiële optimalisatie, moeten we eerst het volledige vermogen in kaart brengen en de waarde ervan becijferen. Een hele klus, want uw vermogen bestaat uit heel wat verschillende facetten. Zo moeten bijvoorbeeld aandelen, beleggingen, liquide middelen, pensioenfondsen, vastgoed en verzekeringen gewaardeerd worden om uw totale vermogen te berekenen. Er moet bovendien een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen uw privaat vermogen (private equity) en het zakelijk vermogen (corporate equity).

Minder risico’s en meer rendement dankzij financiële optimalisatie

Wat zijn uw financiële ambities en toekomstplannen? Uw vermogen maximaal laten renderen, is ongetwijfeld de eerste prioriteit, maar heeft u ook al een scenario uitgewerkt op lange termijn? Hoe gaat u uw vermogen beschermen? Wat met successieplanning en erfbelasting? En zijn het zakelijke en privévermogen wel juist verdeeld? Het zijn allemaal vragen die bij financial planning aan bod komen.

Van zodra de omvang van uw vermogen en de doelstellingen bepaald zijn, kunnen we aan de slag om concrete adviezen voor financiële optimalisatie te formuleren. Daarbij toetsen we de doelstellingen steevast af op de beschikbare middelen, realistische prognoses en eventuele opportuniteiten om een realistisch en haalbaar actieplan uit te werken. Een integrale analyse en concrete actiepunten dus met een duidelijke focus op maximale slaagkans.

Stappenplan financial planning

 • Inventarisatie en waardebepaling vermogen
 • Kritische haalbaarheidsstudie doelstellingen
 • Concrete adviezen financiële optimalisatie
 • Opstellen haalbaar en strategisch actieplan
 • Praktische uitwerking ism externe partners

Een greep uit onze dienstenpakket

 • Inventarisatie zakelijk, individueel en familievermogen
 • Berekenen en overzichtelijk rapporteren van de actuele waarde en rendement vermogenscomponenten
 • Vastgoedadministratie: aangiften, huurindexaties, registratie huurcontracten, opvolgen volledigheid huurbetaling, …
 • Opvolgen en klasseren van verzekeringscontracten en optimalisatie verzekeringsportefeuille
 • Analyse en eventuele herziening hypotheken, leningen en kredieten
 • Pensioen prognose en bijsturen pensioenplanning
 • Analyse persoonlijke inkomsten en uitgaven en voorstellen voor kostenbesparing
 • Risico analyses in geval van invaliditeit, overlijden, … en voor roerende portefeuille
 • Berekenen successierechten en voorstellen voor geoptimaliseerde vermogensoverdracht
 • Financieel advies voor bedrijfsfinanciën en zakelijke financiering

Van theorie tot en met praktische uitwerking

Uw vermogensplanning wordt behartigd door financiële experten met bergen ervaring. Onze financiële adviseurs hebben de langlopende opleiding “Master of Personal Financial Planning” bij het UAMS gevolgd en permanente bijscholingen om perfect up-to-date te blijven.

Adviezen voor financiële optimalisatie worden bij accountantskantoor Helon altijd overzichtelijk samengevat in een duidelijke rapportering. Deze verslagen bevatten alle informatie die u nodig heeft om uw verzekeringsmakelaar, bank en notaris aan te sturen. Of verkiest u om ook het praktische vermogensbeheer door ons te laten verzorgen? We kunnen de communicatie met uw vertrouwde partners coördineren of het actieplan in de praktijk realiseren via ons eigen netwerk.

Hoeveel ons financieel advies u kan opbrengen?

Wat we allemaal over uw zakelijk en privaat vermogen kunnen vertellen en hoe u dat met onze adviezen nog beter kan laten renderen? U ontdekt het allemaal tijdens een vrijblijvend persoonlijk gesprek.