Accountants & Belastingsconsulenten

Uw boekhouding uitbesteden aan betrouwbare accountants

Wilt u uw boekhouding laten doen of zelf boekhouden?

Bij accountantskantoor Helon in Lokeren geniet u de flexibele accountancy service die u als ondernemer verdient. U kan zelf uw boekhouding doen onder onze supervisie of de volledige verwerking van uw boekhouding uitbesteden aan onze uiterst ervaren accountants. Hoeveel en welke boekhoudkundige verrichtingen u aan ons toevertrouwt, bepaalt u zelf.

Als IAB-gecertificeerde accountants en belastingconsulenten mogen we ook de exclusieve bevoegdheden voor officieel erkende externe accountants uitvoeren. U kan dus niet alleen uw bedrijfsadministratie en verplichte boekhouding uitbesteden, maar ook professioneel advies inwinnen bij onze fiscale experten bij elke belangrijke groeifase van uw onderneming.

Boekhouding uitbesteden

 • Periodieke input en verwerking boekhoudkundige verrichtingen
 • Opmaak winstafrekening, tussentijdse balans en resultatenrekening
 • Opmaak, nazicht en analyse van de jaarrekening
 • Budgettering & interne en externe rapportering
 • Consolidatie boekhouding voor holdings en vennootschapsgroepen
 • Advies bij interpretatie van de cijfers, winstprognoses en alarmsignalen

Accountancy opdrachten

 • Omzetten en vereffenen vennootschapsvorm
 • Fusies en splitsingen vennootschappen en beperking voorkeurrecht
 • Uitgifte aandelen zonder nominale waarden onder de factiewaarde
 • Vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle
 • Interne audits, controle opdrachten en commissarisverslagen
 • Advies en assistentie bij alle andere bijzondere mandaten

Van cijfers naar duidelijke taal

Alleen met een accurate en bijgewerkte boekhouding kan u als ondernemer doordachte beslissingen nemen. De Helon accountants en belastingconsulenten denken daarvoor graag met u mee. We geven een verduidelijkend woordje uitleg bij de interpretatie van financiële en fiscale cijfers en wijzen u ook op mogelijke valkuilen en opportuniteiten. Dat doen we zeker niet alleen op aanvraag, maar ook spontaan!

Fiscaliteit

Uw fiscale boekhouding uitbesteden

 • Aangifte vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
 • Opmaken btw aangifte, jaarlijkse btw listing en IC opgave
 • Bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
 • Fiscaal advies op basis van tussentijdse rapportering en prognoses
 • Personenbelasting laten berekenen en indienen

Fiscaal-juridisch advies & assistentie

 • Oprichten, omzetten en overdracht van vennootschappen of verenigingen
 • Wijziging van de statuten en verslaggeving van en aan de Algemene Vergadering
 • Opstellen en redigeren contracten en samenwerkingsovereenkomsten
 • Kredietaanvragen, haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses opstellen
 • Advies en inrichting van administratieve organisatie en interne procescontrole
 • Advies over aanwerving, ontslag en financiële personeelszaken

Fiscale optimalisatie

Elke succesvolle ondernemer moet belastingen betalen. Het is zelfs een teken dat de zaken goed gaan. Alleen wilt u uiteraard liever niet te veel belastingen moeten betalen… Met permanente financiële en fiscale optimalisatie houden we de fiscale druk en de bedrijfswinst in evenwicht zodat u betaalt wat moet, maar ook niet meer dan strikt noodzakelijk.

Onze accountancy tarieven

Hoeveel de boekhouding uitbesteden u zal kosten en welke tarieven we hanteren voor fiscaal-juridisch advies? Dat lichten we graag aan u toe tijdens een vrijblijvend kennismakend gesprek. Onze service en prijzen zijn immers altijd maatwerk.

Geen tijd voor uw financiële werk?

Laat uw gegevens achter en dan bekijken we samen wat wij op een gepast moment voor jou kunnen betekenen.